Spúšťanie kotlov do prevádzky

Kontaktujte nás cez formulár kotolnik@kotolnik.sk 0905 91 75 76

Spustenie plynového kotla do prevádzky

nastavíme Vám úsporné vykurovanie na mieru

zaručíme sa za bezpečnosť kotla

naučíme Vás meniť izbovú teplotu, obsluhovať termostat a kotol

Informujte sa ihneď pre získanie cenovej ponuky na:

kotolnik@kotolnik.sk 0905 91 75 76

Prečo je nutné uvádzať plynové spotrebiče do prevádzky?

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii

 • skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe

 • skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti plynovodu

 • skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu

 • skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky

 • skontrolujeme odťah spalín

 • posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje z hľadiska bezpečnosti (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)

 • vyskúšame pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie

 • nastavíme vhodné otáčky čerpadla

 • naučíme Vás obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu reguláciu

 • nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu

 • riadne vyplnenime a potvrdíme záručný list

 • odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia a obsluhy

Čo si musíte pripraviť Vy pre uvedenie kotla do prevádzky?

 • záručný list

 • kladný posudok dymovodu

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov: Junkers, Viessmann, Thermona, Bergen, Baxi, Vaillant

Uvedenie kotlov do prevádzky, poskytujeme záručný aj pozáručný servis na plynové kotly, zabezpečíme ročné revízie a servisné prehliadky na plynové kotly.