Spúšťanie kotlov do prevádzky

Kontaktujte nás  cez formulár  kotolnik@kotolnik.sk  0905 91 75 76

 

Prečo je nutné uvádzať plynové spotrebiče do prevádzky?

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:

Čo si musíte pripraviť Vy pre uvedenie kotla do prevádzky?

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov: Junkers, Viessmann, Thermona, Bergen, Baxi, Vaillant

    Uvedenie kotlov do prevádzky, poskytujeme záručný aj pozáručný servis na plynové kotly, zabezpečíme ročné revízie a servisné prehliadky na plynové kotly.