Cenník

odborná prehliadka plynového kotla

Závesné atmosferické / turbo kotly 65 €

Závesné kondenzačné kotly 75 €

Stacionárne atmosferické 90 €

Stacionárne kondenzačné kotly 100 €

Kotly nad 48 kW 150 €

Cena montáže a uvedenia do prevádzky: plynových kotlov, prietokových ohrievačov

Spustenie plynového kotla do prevádzky od 70 € Cena je závislá od typu kotla a nastavenia vykurovania

Montáž plynových kotlov od 380 € Cena je závislá od typu a množstva použitého inštalačného materiálu

Montáž prietokových ohrievačév od 150 € Cena je závislá od typu a množstva použitého inštalačného materiálu

Cenník servisných prác a dopravných nákladov

Servisná hodina - plynový kotol, ohrievač 60 € V servisnej hodine je zahrnutá doprava v rámci BA

Cena dopravy - Doprava v rámci Bratislavy je zdarma

Doprava mimo BA 10 e

Meranie úniku plynu 25 €

Meranie úniku CO - Oxid uhoľnatý 25 €