Záručný a pozáručný servis plynových kotlov a  plynových prietokových ohrievačov

 Častou závadou plynového kotla býva maličkosť, preto tu uvádzame prehľad bežných chýb:

                                                                        

Istota s Kotolníkom

Nie je nič horšie ako zistiť na začiatku vykurovacej sezóny, že Váš plynový kotol nefunguje. Týmto problémom predídete s firmou QAConsult, s.r.o. - Kotolnik, 

servis a údržba plynových kotlov v Bratislave a okolí. www.kotolnik.sk

Servis plynových kotlov v Bratislave a okolí

Servis plynového kotla je ideálne vykonávať každý rok a to predovšetkým po vykurovacej sezóne, najlepšie  napríklad v lete. Pravidelným servisom plynového kotla prispievate k optimálnej  prevádzke tohto zariadenia, ale aj ktomu  najcennejšie a tým je určite bezpečnosť a zdravie. Nečakajte až sa Vám váš kotol pokazí a obráťte sa na profesionála , na Vášho KOTOLNIKA – www.kotolnik.sk, 0905 91 75 76

Kedy mám plynový kotol vymeniť za nový?

Rozhodne nečakajte až váš starý kotol prestane fungovať. Väčšina plynových kotlov v Bratislave  je staršia ako 12 rokov. Takto staré kotly síce stále fungujú, ale sú zastaralé a neefektívne. Účinnosť u starších kotlov je výrazne nižšia ako u nových napríklad kondenzačných kotlov. 

Kúpou nového kotla od firmy QAConsult, s.r.o.– Kotolnik  minimalizujete svoje náklady na vykurovanie a zároveň znížite množstvo spalín. Pri kondenzačných kotloch je hodnota NOx v spalinách pod hranicou 60 mg/m3 a obsah škodlivín CO2 je znížený na minimum.

Vedeli ste že kúpou nového plynového  kotla môžete ušetriť až 36% nákladov!

Firma QAConsult, s.r.o. – Kotolnik  ponúka plynové kotly: atmosferické tak aj kondenzačné. Normovaný stupeň využitia kondenzačnej techniky je až 109%. Ako je toto možné? Kondenzačná technika nevyužíva iba citeľné teplo (výhrevnosť), ktoré vzniká pri procese spaľovania, ale aj dodatočné teplo obsiahnuté vo vodnej pare

(tzv. latentné teplo).Pri kondenzačných kotloch sa spaliny natoľko ochladzujú, že dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách a uvoľnená energia prechádza do kotlovej vody. Teplota spalín potom je o pár stupňov nad teplotou vratnej vody. Dodatočná energia je potom takmer všetka využitá.  www.kotolnik.sk

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov: Junkers, Protherm, Buderus,Viessmann, Thermona, Bergen, Baxi, Vaillant

Uvedenie kotlov do prevádzky, poskytujeme záručný aj pozáručný servis na plynové kotly, zabezpečíme ročné revízie a servisné prehliadky na plynové kotly.