Spustenie plynového kotla do prevádzky už od 60 €
 • nastavíme Vám úsporné vykurovanie na mieru
 • zaručíme sa za bezpečnosť kotla
 • naučíme Vás meniť izbovú teplotu a obsluhovať kotol
Informujte sa ihneď pre získanie cenovej ponuky na: 
kotolnik@kotolnik.sk 0905 91 75 76


Prečo je nutné uvádzať plynové spotrebiče do prevádzky?

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:
 • skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii
 • skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe
 • skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti plynovodu 
 • skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu
 • skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky 
 • skontrolujeme odťah spalín
 • posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje z hľadiska bezpečnosti (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)
 • vyskúšame pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie
 • nastavíme vhodné otáčky čerpadla
 • naučíme Vás obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu reguláciu 
 • nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu
 • riadne vyplnenime a potvrdíme záručný list
 • odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia a obsluhy
Čo si musíte pripraviť Vy pre uvedenie kotla do prevádzky?
 • záručný list
 • kladný posudok dymovodu

Záručný a pozáručný servis plynových kotlov: Junkers, Viessmann, Thermona, Bergen, Baxi, Vaillant
    Uvedenie kotlov do prevádzky, poskytujeme záručný aj pozáručný servis na plynové kotly, zabezpečíme ročné revízie a servisné prehliadky na plynové kotly.