Našu kvalitnú a spoľahlivú prácu Vám môžu potvrdiť naši spokojní zákazníci.  
 Pravidelná ročná údržba kotlov a kúrenia v bytových komplexoch 
 
 
 
 

 Bratislava - Čierna voda, Konopná 
 • 70 bytov a r.domov
 • Revízia plynových kotlov 
 • Servis plynových kotlov
 Dúbravka - Agátová
 • 50 bytov
 • Revízia plynových kotlov 
 • Servis plynových kotlov
 Lamač - Heyrovského, Bakošová 
 • 60 bytov
 • Revízia plynových kotlov 
 • Servis plynových kotlov
 Bratislava - staré mesto
 •  Približne 80 zákazníkov
 •  Revízia / servis plynových kotlov 
 •  Montáž plynových kotlov
 •  Rekonštrukcia vykurovania
 •  Výstavba komínov a dymovodov

 
 
  
 Dunajská Lužná - Rovinka Park 
 • Uvedenie kotlov BAXI do prevádzky - 15 
 • Revízia plynových kotlov 
 • Servis plynových kotlov
 Rovinka 
 • Približne 40 zákazníkov
 • Revízia plynových kotlov 
 • Servis plynových kotlov
 • Montáž plynových kotlov